DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA (rok A), 16. apríl 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Úmysly sv. omší:

16.4.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Jána, Annu Krajčírových, starých rodičov z oboch strán, tety, strýkov, krstného otca, ostatnú zomrelú a živú rodinu

17.4.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + manžela Štefana Galbu, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

18.4.2023 – Utorok:
18.30 h – Za + rodičov Annu, Mateja Mikuličových, starých rodičov Gregorových, Mikuličových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

19.4.2023 – Streda:
18.30 h – Za + rodičov Jána, Máriu Jurkovičových, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

20.4.2023 – Štvrtok:
18.30 h – Za + rodičov Pavla, Annu Bojkovských, švagrinú Magdu, švagra Petra, synovca Danka, ostatnú zomrelú a živú rodinu

21.4.2023 – Piatok:
18.30 h – Za + Emanuela, Rozáliu Pojezdalových, brata Milana, Justína, Jána, kmotra Jána, švagrov Ladislava, Venca, Felixa, Jozefa, Cyrila, švagrinú Štefániu, ostatnú zomrelú a živú rodinu

22.4.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + sestru Leokádiu, rodičov, starých rodičov z oboch strán a zosnulých z rodiny Vrábelovej

23.4.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Na poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu pri príležitosti prijatia sviatosti manželstva, s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc a ochranu Panny Márie

……………

Dnes máme Nedeľu Božieho milosrdenstva, a preto sa budeme o 15.00 hodine modliť Korunku k Božiemu milosrdenstvu

……………

Na budúcu nedeľu pozývam na poklonu Oltárnej Sviatosti od 17.00 h do svätej omše. V tomto čase bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Modlitbu sv. Ruženca sa budeme modliť od 18.00 h.

……………