VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA (rok A), 9. apríl 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Nedeľa: DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Úmysly sv. omší:

9.4.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + manžela Štefana, rodičov Králových, starých rodičov Lukáčkových, Králových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

10.4.2023 – Pondelok:
10.00 h – Na poďakovanie za Kongregáciu zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista s prosbou o ďalšie Božie požehnanie.
18.30 h – Za + Eduarda, Teréziu a ostatnú zomrelú rodinu

11.4.2023 – Utorok:
18.30 h – Za + Kazimíra Havlíka, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

12.4.2023 – Streda:
18.30 h – Za sestru Máriu, za zdravie a Božie požehnanie pri príležitosti 70 rokov života a za jej celú rodinu

13.4.2023 – Štvrtok:
18.30 h – Za + rodičov Jozefa, Jozefínu, zosnulých z rodiny Hájkovej a Hlavenkovej

14.4.2023 – Piatok:
18.30 h – Za + rodičov Veroniku, Jozefa a brata Vladimíra Pavelčákových

15.4.2023 – Sobota:
8.00 h – Na poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie a ďalšiu Božiu pomoc a ochranu

16.4.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Jána, Annu Krajčírových, starých rodičov z oboch strán, tety, strýkov, krstného otca, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Vo štvrtok pred svätou omšou od 16.30 h bude vyložená Sviatosť oltárna na súkromnú adoráciu.

……………

Na budúcu nedeľu máme Nedeľu Božieho Milosrdenstva, a preto bude o 15.00 hod. pobožnosť k Božiemu Milosrdenstvu. Deviatnik bude až do piatku pred svätou omšou o 18.00 hod. a v sobotu po rannej svätej omši.

……………

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do dôstojného prežívania liturgie Veľkej noci vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať. Ďakujem hasičom za stráženie hrobu a zabezpečenie cesty pri procesii a tiež ženám, ktoré upratovali a vyzdobili kostol k sviatkom.

……………