PIATA PÔSTNA NEDEĽA (rok A), 26. marec 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Nedeľa: PALMOVÁ NEDEĽA, NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Úmysly sv. omší:

26.3.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + syna Petra, brata Františka, Petra, rodičov z obidvoch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

27.3.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + rodičov Jozefa, Máriu, sestru Máriu, starých rodičov Mastelových, Jurkovičových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

28.3.2023 – Utorok:
17.30 h – Za + krstných rodičov, tetu Emíliu

29.3.2023 – Streda:
17.30 h – Za + rodičov, starých rodičov, krstného otca a ostatnú zomrelú rodinu

30.3.2023 – Štvrtok:
17.30 h – Za brata Jána a Božie požehnanie pri príležitosti 70 rokov

31.3.2023 – Piatok:
17.30 h – Spoločná sv. omša za zosnulých

1.4.2023 – Sobota:
08.00 h – Na príhovor Panny Márie

2.4.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + manžela Pavla Bordáka, dcéru Martušku, sestru, brata, rodičov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Opäť Vás všetkých pozývam na pobožnosť krížovej cesty v piatok po svätej omši a deti pozývam na krížovú cestu o 15.00 h

……………

V sobotu o 8.00 h pozývam na svätú omšu členov Ružencového bratstva a ctiteľov Panny Márie. Po svätej omši bude pobožnosť Fartimskej soboty.

……………

Na budúcu nedeľu sa bude konať v našej farnosti predveľkonočná sv. spoveď, ktorá sa začne o 16.30 h a bude pokračovať až do večernej sv. omše. Prosím, využite túto príležitosť ako dobrú prípravu na Veľkú Noc.

……………

Na budúcu – Palmovú nedeľu budem svätiť počas doobedňajšej sv. omše ratolesti.

……………

Minulú nedeľu sme vybrali na opravu fasády kostolnej veže 670 eur. Za Vaše milodary vyslovujem srdečné „Pán Boh zaplať!“

……………

Občianske združenie Na kopci pozýva všetky deti od 2. do 7. ročníka na detský letný tábor v Záruby resort v Smoleniciach v termíne 3.-7.7.2023. Viac informácií nájdete na nástenke alebo na webovej stránke nakopci.velkelevare.info

……………