ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA (rok A), 19. marec 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Pondelok: Slávnosť SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE
Sobota: Slávnosť ZVESTOVANIE PÁNA
Nedeľa: PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

19.3.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + Stanislava Vidoviča – výročná

20.3.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + Štefániu Jurkovičovú od Ružencového bratstva

21.3.2023 – Utorok:
17.30 h – Za + rodičov Jozefa Bardúnových, bratov Jozefa, Jána, švagrinú Otíliu, starých rodičov z obidvoch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

22.3.2023 – Streda:
17.30 h – Za + vnuka Filipa

23.3.2023 – Štvrtok:
17.30 h – Za + rodičov Štefana, Júliu Parákových, sestry, brata, švagrov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

24.3.2023 – Piatok:
17.30 h – Za + manžela Antona Baďuru, syna Antona, dcéru Jozefínu, zaťa Dušana, rodičov z obidvoch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

25.3.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + Máriu, Ferdinanda Vrablecových a ostatnú zomrelú rodinu

26.3.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + syna Petra, brata Františka, Petra, rodičov z obidvoch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

……………

Znovu pozývam na pobožnosť Krížovej cesty v piatok po svätej omši a v nedeľu o 17.45 h.

……………

Krížová cesta pre deti bude v piatok o 15.00 h v kostole.

……………

Dnes bude vyložená Oltárna Sviatosť od 17.00 h do 17.45 h. V tomto čase bude možné pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Pobožnosť Krížovej cesty začne o 17.45 h. Zároveň informujem, že Sviatosť Oltárna v nedeľu už do Veľkej noci na súkromnú adoráciu nebude vyložená.

……………