TRETIA PÔSTNA NEDEĽA (rok A), 12. marec 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Nedeľa: ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

12.3.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + manžela Jána Dopjeru, rodičov Dopjerových, otca Jána, brata Drahomíra, ostatnú zomrelú a živú rodinu

13.3.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + z rodiny Jakubek a Kinka

14.3.2023 – Utorok:
17.30 h – Za + Franza Nimscha a manželku Elizabeth

15.3.2023 – Streda:
16.30 h – Za + rodičov Alenových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

16.3.2023 – Štvrtok:
17.30 h – Za + manžela Antona, rodičov, švagra, švagrinú, ostatnú zomrelú a živú rodinu

17.3.2023 – Piatok:
17.30 h – Za + Jána Kleinedlera – výročná

18.3.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + rodičov Jozefa, Máriu Hoďovských, krstných rodičov, neter Andrejku, švagra Pavla, ostatnú zomrelú a živú rodinu

19.3.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + Stanislava Vidoviča – výročná

……………

Rodičov prvoprijímajúcich detí pozývam na stretnutie v utorok 14.3.2023, ktoré začne o 17.30 hodine svätou omšou a po nej bude pokračovať. Zároveň prosím aby s rodičmi prišli na svätú omšu aj deti.

……………

Informujem, že v stredu bude svätá omša o 16.30 h.

……………

Opäť všetkých pozývam na krížové cesty v piatok po sv. omši a v nedeľu o 17.45 h. DETI pozývam na DETSKÚ krížovú cestu v piatok o 15.00 h.

……………

Na budúcu nedeľu bude zvonček obetovaný na opravu fasády veže kostola.

……………

Pripomínam, že aj dnes bude od 17.00 h vyložená Oltárna Sviatosť na súkromnú adoráciu až do 17.45 h. V tomto čase bude možné pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Pobožnosť krížovej cesty sa začne o 17.45 h.

……………