DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA (rok A), 5. marec 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Nedeľa: TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

5.3.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Jozefa, Joachimu, otca Ladislava, ostatnú zomrelú a živú rodinu

6.3.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + rodičov Špačkových, Hurbanových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

7.3.2023 – Utorok:
17.30 h – Za + rodičov Vasiľa, Zuzanu, sestru Helenu, ostatnú zomrelú a živú rodinu

8.3.2023 – Streda:
17.30 h – Za + manželku Máriu Prelcovú, otca Michala, matku Máriu, svokry Angelu, Irenu, ostatnú zomrelú a živú rodinu

9.3.2023 – Štvrtok:
17.30 h – Za + rodičov Cyrila, Štefániu, sestru Margitu, Kristínu, brata Vincenta, ostatnú zomrelú a živú rodinu

10.3.2023 – Piatok:
17.30 h – Za + rodičov Karola, Máriu Kleinedlerových, manžela Pavla, bratov Petra, Jána, ostatnú zomrelú a živú rodinu

11.3.2023 – Sobota:
08.00 h – Na úmysel

12.3.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + manžela Jána Dopjeru, rodičov Dopjerových, otca Jána, brata Drahomíra, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Pri príležitosti Svetového dňa modlitieb Vás pozývam do Centra záujmových aktivít na spoločnú modlitbu dnes o 15.30 hodine.

……………

Opäť všetkých pozývam na Krížovú cestu v piatok po svätej omši.

……………

Dnes a na budúcu nedeľu bude od 17.00 h do 17.45 h vyložená Sviatosť Oltárna na súkromnú adoráciu. Od 17.45 h začne pobožnosť Krížovej cesty. V čase od 17.00 – 17.45 h bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

……………