PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA (rok A), 26. február 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Nedeľa: DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

26.2.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + manžela Jozefa Fajtáka, rodičov, súrodencov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

27.2.2023 – Pondelok:
17.30 h – Za + Jozefa, Floriána, Anastáziu

28.2.2023 – Utorok:
17.30 h – Za + Ľudovíta Hlavenku – výročná

1.3.2023 – Streda:
17.30 h – Za + rodičov Jána, Helenu Šimkových, starých rodičov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

2.3.2023 – Štvrtok:
17.30 h – Za + manželku Ľudmilu Kuníkovú, bratov, rodičov Lečkových, Kuníkových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

3.3.2023 – Piatok:
17.30 h – Za + rodičov Rudolfa, Teréziu Gregorových, sestru Máriu, švagra, synovca Tibora, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

4.3.2023 – Sobota:
08.00 h – Na príhovor Panny Márie

5.3.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Jozefa, Joachimu, otca Ladislava, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Informujem, že zajtra bude svätá omša večer o 17.30 h.

……………

Svätá spoveď pred prvým piatkom bude každý deň pred svätou omšou alebo po nej.

……………

Vo štvrtok bude pravidelná poklona pred prvým piatkom po svätej omši.

……………

Svätá omša pre deti bude v piatok o 15.00 h a pred ňou o 14.30 h bude svätá spoveď.

……………

V piatok bude pobožnosť Krížovej cesty pred svätou omšou o 17.00 h.

……………

V piatok po svätej omši budú mať poklonu ctitelia Božského Srdca

……………

Starších a chorých navštívim v piatok a v sobotu doobeda.

……………

V sobotu pozývam na svätú omšu o 8.00 h členov Ružencového bratstva a ctiteľov Panny Márie.

……………

V nedeľu o 15.30 h sa bude konať v Centre záujmových aktivít modlitbové stretnutie žien, na ktoré vás srdečne pozývam.

……………

Pripomínam, že v nedeľu od 17.00 h bude vyložená Sviatosť Oltárna a o 17.45 h začne pobožnosť Krížovej cesty. Zároveň v tomto čase bude možné pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

……………

Minulú nedeľu sa na opravu fasády veže kostola vyzbieralo 550 eur. Za tieto vaše milodary vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.

……………

Pripomínam, že dnes o 17.00 h nebude vyložená Sviatosť Oltárna na súkromnú adoráciu. Krížová cesta začne o 17.45 h.

……………