SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 19. február 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Streda: POPOLCOVÁ STREDA
Nedeľa: PRVA PÔSTNA NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

19.2.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Augustína, Annu Biksadských, sestru Janku, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

20.2.2023 – Pondelok:
8.00 h – Za + sesternice a bratancov

21.2.2023 – Utorok:
17.30 h – Za + z rodiny Repkovej a ostatnú živú rodinu

22.2.2023 – Streda:
17.30 h – Za + Jána Sekerku a Júliu

23.2.2023 – Štvrtok:
17.30 h – Za + manžela Jána a rodičov z oboch strán

24.2.2023 – Piatok:
17.30 h – Spoločná sv. omša za zosnulých

25.2.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + Máriu Kočkovskú, ostatnú zomrelú a živú rodinu

26.2.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + manžela Jozefa Fajtáka, rodičov, súrodencov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

V stredu máme POPOLCOVÚ STREDU, ktorou začíname Veľký pôst, čas prípravy na veľkonočné sviatky. V tento deň je prísny pôst a zdržiavame sa mäsitého pokrmu. Najesť sa môžeme jedenkrát do sýta a dvakrát do polosýta. V tomto období pozývam na krížové cesty v piatok po svätej omši a v nedeľu o 17.45 hodine. S touto pobožnosťou sú spojeneé aj úplné odpustky.

……………

Vo štvrtok bude vyložená Sviatosť Oltárna od 16.15 h až do svätej omše na súkromnú adoráciu.

……………

Informujem, že na budúcu nedeľu nebude vyložená Sviatosť Oltárna.

……………

Na budúcu nedeľu bude po svätých omšiach zbierka na charitu.

……………

Dnes od 17.00 h pozývam na poklonu Oltárnej Sviatosti.

……………