ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 12. február 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Nedeľa: SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

12.2.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + Teréziu, Eduarda a starých rodičov

13.2.2023 – Pondelok:
15.30 h – Na poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie pri príležitosti uzavretia sviatosti manželstva

14.2.2023 – Utorok:
17.30 h – Za + súrodencov Franza, Johana, Hermínu, Romanu, Elise Nimschových, ich rodičov, starých rodičov a ostatnú zomrelú rodinu

15.2.2023 – Streda:
17.30 h – Za + rodičov Evu, Rudolfa Ochodnických, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

16.2.2023 – Štvrtok:
17.30 h – Za zdravie a Božie požehnanie

17.2.2023 – Piatok:
17.30 h – Za + rodičov Pavla, Máriu Zvozilových, syna Pavla, ostatnú zomrelú a živú rodinu

18.2.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + Alžbetu Královú od Ružencového bratstva

19.2.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Augustína, Annu Biksadských, sestru Janku, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

V pondelok sa bude konať kňazská rekolekcia Resurrekcionistov, na ktorej sa zúčastnia kňazi z Rakúska a preto svätá omša bude o 15.30 h.

……………

V utorok 14. februára si pripomíname 15. výročie vzniku Bratislavskej arcidiecézy. Pri tejto príležitosti sa bude v Katedrále sv. Martina slúžiť svätá omša, ktorú bude celebrovať arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

……………

V piatok 17. februára si pripomíname 187. výročie vzniku našej Kongregácie Zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista. V tento deň budeme ďakovať Pánu Bohu za vznik našej rehole.

……………

Na budúcu nedeľu bude zvonček obetovaný na opravu omietok a náter kostolnej veže.

……………

Pozývam na poklonu v nedeľu od 17.00 h. Modlitba svätého ruženca sa začne o 18.00 h a obetujeme za mier a pokoj na Ukrajine, vo svete v našich rodinách, v našich srdciach a za ľudí postihnutých zemetrasením.

……………