PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 5. február 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Pondelok: Spomienka Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
Piatok: Spomienka Sv. Školastiky, panny
Nedeľa: ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

5.2.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Annu, Jozefa a starých rodičov

6.2.2023 – Pondelok:
08.00 h – Na poďakovanie s prosbou o Božiu ochranu a požehnanie pri príležitosti uzavretia sviatosti manželstva

7.2.2023 – Utorok:
17.30 h – Za + Máriu Jurkovičovú – výročná

8.2.2023 – Streda:
17.30 h – Za + rodičov Máriu, Jozefa Volkových, starých rodičov Báchorových a Volkových, za bratov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

9.2.2023 – Štvrtok:
17.30 h – Za + Anastáziu Belákovú od Ružencového bratstva

10.2.2023 – Piatok:
17.30 h – Za + rehoľnú sestru Charitas

11.2.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + rodičov Jozefa, Joachimu, otca Ladislava, ostatnú zomrelú a živú rodinu

12.2.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + Teréziu, Eduarda a starých rodičov

……………

Pozývam v utorok od 16.45 h na Večeradlo s Pannou Máriou.

……………

Vo štvrtok pred svätou omšou od 16.15 h bude vyložená Sviatosť Oltárna na súkromnú adoráciu.

……………

V nedeľu od 17.00 h bude vyložená Sviatosť Oltárna až do svätej omše. Modlitba svätého ruženca sa začne o 18.00 h a obetovaná bude za pokoj na Ukrajine a vo svete, za pokoj v rodinách a v našich srdciach. Zároveň v tomto čase je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

……………