ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 29. január 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Utorok: Spomienka Sv. Jána Bosca, kňaza
Štvrtok: Sviatok OBETOVANIE PÁNA
Nedeľa: PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

29.1.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Na poďakovanie za obdržané milosti pri príležitosti výročia sobáša

30.1.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + rodičov Jozefa, Otíliu, zomrelých z rodiny Bardúnovej a Mrázovej

31.1.2023 – Utorok:
17.30 h – Za + Irenu Privrelovú – výročná

1.2.2023 – Streda:
17.30 h – Za Božiu pomoc, požehnanie a zdravie

2.2.2023 – Štvrtok:
17.30 h – Za + rodičov Ľudovíta, Máriu, ostatnú zomrelú a živú rodinu

3.2.2023 – Piatok:
17.30 h – Za + Michala Siváka – výročná

4.2.2023 – Sobota:
08.00 h – Na príhovor Panny Márie

5.2.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Annu, Jozefa a starých rodičov

……………

Vo štvrtok máme sviatok Obetovania Pána, a preto budem posväcovať hromničné sviečky.

……………

Vo štvrtok bude po svätej omši pravidelná hodinová poklona pred prvým piatkom.

……………

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Svätá spoveď bude každý deň pred svätou omšou alebo po nej. Starších a chorých navštívim doma v piatok a v sobotu doobeda.

……………

Svätá omša pre deti bude v piatok o 15.00 h, svätá spoveď pre deti bude od 14.30 h.

……………

Ctitelia Božského Srdca budú mať poklonu v piatok po sv. omši.

……………

V sobotu pozývam členov Ružencového bratstva na svätú omšu o 8.00 h a po nej na pobožnosť Fatimskej soboty.

……………

Pripomínam, že od dnes pravidelne každú nedeľu bude vyložená Sviatosť Oltárna od 17.00 h až do večernej svätej omše. V tomto čase bude zároveň možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Modlitbu svätého ruženca budeme začínať o 18.00 h.

……………

Vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhali pri rušení vianočnej výzdoby v kostole.

……………