TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 22. január 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Utorok: Spomienka Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda: Sviatok OBRÁTENIA SV. PAVLA, APOŠTOLA
Štvrtok: Spomienka Sv. Timoteja a Tita, biskupov
Sobota: Spomienka Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Nedeľa: ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

22.1.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + dcéru Beatu, rodičov Pavla, Teréziu Jurkovičových, starých rodičov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

23.1.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za Božiu pomoc a ochranu v ťažkej životnej situácii

24.1.2023 – Utorok:
17.30 h – Za + Ernesta, Johana Nimscha, Richarda Nurnbergera a ostatnú zomrelú rodinu

25.1.2023 – Streda:
17.30 h – Za + manžela Miroslava Hóza, ostatnú zomrelú a živú rodinu

26.1.2023 – Štvrtok:
17.30 h – Za + rodičov Pavla, Leopoldinu Murányiových, sestry Irenu, Bernadetu, starých rodičov Murányiových, Wajzerových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

27.1.2023 – Piatok:
17.30 h – Spoločná sv. omša za zosnulých

28.1.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + matku Máriu Hoďovskú pri príležitosti nedožitých 90 narodenín

29.1.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Na poďakovanie za obdržané milosti pri príležitosti výročia sobáša

……………

Minulú nedeľu sa vyzbieralo na opravu fasády kostolnej veže 730,- EUR. Za tieto Vaše milodary Vám vyslovujem srdečné „Pán Boh zaplať!”.

……………

Prosím ochotných mužov a ženy o pomoc pri rušení vianočnej výzdoby v sobotu 28.1. od 9.30 h. Za vašu pomoc vopred ďakujem.

……………

Informujem, že od budúcej nedele 29. januára bude pravidelne každú nedeľu vyložená Sviatosť Oltárna od 17.00 hod. do svätej omše. Modlitba svätého ruženca bude obetovaná za mier na Ukrajine a vo svete, za jednotu a pokoj v rodinách našej farnosti a v srdci každého jedného z nás. Zároveň v tomto čase kedy bude vyložená Sviatosť, bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

……………