DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 15. január 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Utorok: Spomienka Sv. Antona, opáta
Sobota: Spomienka Sv. Agnesy, panny a mučenice
Nedeľa: TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

Úmysly sv. omší:

15.1.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + manželku Martu, brata, sestru, rodičov Jurkovičových, Kleinedlerových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

16.1.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + rodičov

17.1.2023 – Utorok:
17.30 h – Za + Ľudovíta, Jolanu Pokorných a starých rodičov

18.1.2023 – Streda:
17.30 h – Za + manžela Michala Pechu, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

19.1.2023 – Štvrtok:
17.30 h – Za + Henryku a Jána

20.1.2023 – Piatok:
17.30 h – Za + Ivana Baláža – výročná

21.1.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + z rodiny Františka Mezeša, ostatnú zomrelú a živú rodinu

22.1.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + dcéru Beatu, rodičov Pavla, Teréziu Jurkovičových, starých rodičov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

V dňoch od 18.1. do 25.1. máme týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme vo svojich modlitbách na tento úmysel.

……………

Vo štvrtok pred svätou omšou od 16.15 h bude vyložená Sviatosť Oltárna na súkromnú adoráciu.

……………