DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST PÁNA (rok A), 8. január 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Nedeľa: DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

8.1.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + manželku Lýdiu, rodičov Hollých, ostatnú zomrelú a živú rodinu

9.1.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + Beatu, Stanislava, ostatnú rodinu Gromanovú, Chloskovú a živú rodinu

10.1.2023 – Utorok:
17.30 h – Za + Henryku a Jána

11.1.2023 – Streda:
17.30 h – Za + Dušana Baláža – výročná

12.1.2023 – Štvrtok:
17.30 h – Za + rodičov Alojza, Annu Balážových

13.1.2023 – Piatok:
17.30 h – Za + manžela Vilibalda Jurkoviča, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

14.1.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + manžela, rodičov a živú rodinu

15.1.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + manželku Martu, brata, sestru, rodičov Jurkovičových, Kleinedlerových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Na budúcu nedeľu bude zvonček obetovaný na opravu fasády kostola.

……………