NEDEĽA SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY (rok A), 1. január 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Pondelok: Spomienka Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi
Piatok: Slávnosť ZJAVENIA PÁNA
Nedeľa: DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST PÁNA

Úmysly sv. omší:

1.1.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + manželku Máriu Prelcovú, otca Michala, matku Máriu, svokru Angelu, Irenu, zomrelú a živú rodinu

2.1.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + Pavla, rodinu Kravarikovú, Gitku Janečkovú, zomrelú a živú rodinu

3.1.2023 – Utorok:
08.00 h – Za + rodinu Bekešovú, Beniačkovú, ostatnú zomrelú a živú rodinu

4.1.2023 – Streda:
08.00 h – Za zdravie a Božie požehnanie pre sestru

5.1.2023 – Štvrtok:
08.00 h – Za obrátenie Vladimíra

6.1.2023 – Piatok:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + manžela Jána Baričiaka, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

7.1.2023 – Sobota:
08.00 h – Na príhovor Panny Márie

8.1.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + manželku Lýdiu, rodičov Hollých, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Informujem, že v pondelok, utorok, stredu a vo štvrtok budú sväté omše len ráno o 8.00 h.

……………

V piatok bude slávnosť ZJAVENIA PÁNA, a preto budú sv. omše tak, ako v nedeľu: o 10.00 h a o 18.30 h.

……………

V sobotu pozývam na svätú omšu o 8.00 h členov ružencového bratstva a ctiteľov Panny Márie. Po svätej omši bude pobožnosť Fatimskej soboty.

……………

Kto by mal záujem o návštevu kňaza spojenú s modlitbou a prosbou o požehnanie pre rodinu a posvätenie domu, môže si so mnou dohodnúť termín.

……………