NEDEĽA NARODENIA PÁNA (rok A), 25. december 2022

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Pondelok: Sviatok SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA
Utorok: Sviatok SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU
Streda: Sviatok SVÄTÝCH NEVINIATOK, MUČENÍKOV
Piatok: Sviatok SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA
Nedeľa: SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY

Úmysly sv. omší:

25.12.2022 – Nedeľa:
08.00 h – Za + rodičov Máriu, Mateja Jurkovičových, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu
10.00 h – Za farníkov

26.12.2022 – Pondelok:
08.00 h – Za + rodinu Hollú a ostatnú zomrelú rodinu
10.00 h – Za farníkov

27.12.2022 – Utorok:
08.00 h – Za + manžela Ladislava Nemečka

28.12.2022 – Streda:
08.00 h – Za + rodičov Karola, Annu, súrodencov Karola, Vladimíra, Teréziu, Vieru, Jozefínu a ostatnú zomrelú rodinu

29.12.2022 – Štvrtok:
08.00 h – Za+ manžela Jozefa Kaisera, rodičov z oboch strán a ostatnú zomrelú rodinu

30.12.2022 – Piatok:
08.00 h – a + manžela Miroslava Dobroviča, rodičov Jozefa, Hedvigu Lukáčkových, bratov Jozefa, Jána, sestru Máriu, ostatnú zomrelú a živú rodinu

31.12.2022 – Sobota:
17.00 h – Spoločná svätá omša za zosnulých

1.1.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + manželku Máriu Prelcovú, otca Michala, matku Máriu, svokru Angelu, Irenu, zomrelú a živú rodinu

……………

Zajtra na druhý vianočný sviatok budú sväté omše tak ako dnes o 8.00 a 10.00 h.

……………

Informujem, že na Silvestra bude svätá omša o 17.00 h na ukončenie kalendárneho roka.

……………

Taktiež upozorňujem, že sväté omše medzi sviatkami budú len ráno o 8.00 h.

……………

Srdečne ďakujem a vyslovujem “Pán Boh zaplať!” všetkým, ktorí pomáhali pri výzdobe a upratovaní kostola k vianočným sviatkom.

……………

Minulú nedeľu sa na opravu fasády kostola vyzbieralo 605 eur. Za tieto Vaše milodary vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.

……………

Kto by mal záujem o návštevu kňaza vo vianočnom období spojenú s modlitbou a posvätením domu, môže sa prihlásiť u mňa dohodnúť si termín.

……………