33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok C), 13. november 2022

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Štvrtok: Spomienka Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Nedeľa: TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
              Slávnosť NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA KRÁĽA NEBA I ZEME

Úmysly sv. omší:

13.11.2022 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Stanislava, Annu Čermákových, bratov Stanislava, Ferdinanda, švagra Michala, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

14.11.2022 – Pondelok:
08.00 h – Za + Duše v očistci a duše príbuzných

15.11.2022 – Utorok:
17.30 h – Za + Reginu Danihelovú – výročná

16.11.2022 – Streda:
17.30 h – Za + Kamila Malíka – výročná

17.11.2022 – Štvrtok:
17.30 h – Za + Máriu Kočkovskú, ostatnú zomrelú a živú rodinu

18.11.2022 – Piatok:
17.30 h – Za + otca Pavla, švagra Vladimíra, ostatnú zomrelú a živú rodinu

19.11.2022 – Sobota:
08.00 h – Za + Antona Lukáčka – výročná
15.00 h – Sobáš slečny Petronely Skácalovej a pána Patrika Kozáka

20.11.2022 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Alžbetu, Jána a brata Miloša

……………

Nácvik spevokolu bude v utorok po svätej omši v kostole.

……………

Na budúcu nedeľu bude tretia nedeľa v mesiaci a preto zvonček bude obetovaný na opravu fasády kostola.

……………