27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok C), 2. október 2022

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Utorok: Spomienka Sv. Františka Assiského
Piatok: Spomienka Ružencovej Panny Márie
Nedeľa: DVADSIATA OSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

02.10.2022 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + Katarínu Vobrubovú, rodinu Balážovú

03.10.2022 – Pondelok:
08.00 h – Za zosnulých z rodiny a duše v očistci

04.10.2022 – Utorok:
17.30 h – Za + Emanuela, Rozáliu Pojezdalových, brata Milana, Jána, Justína, kmotra Jána, švagrov Ladislava, Venca, Jozefa, Felixa, Cyrila, švagrinú Štefániu a ostatnú zomrelú rodinu

05.10.2022 – Streda:
17.30 h – Za živých členov Ružencového bratstva

06.10.2022 – Štvrtok:
17.30 h – Za + rodičov Ľudovíta, Jolanu Pokorných, ostatnú zomrelú a živú rodinu

07.10.2022 – Piatok:
17.30 h – Na úmysel

08.10.2022 – Sobota:
8.00 h – Za + manželku Lýdiu, rodinu Alenovú a živú rodinu

09.10.2022 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Floriána, Matildu Jurkovičových, sestry Máriu, Matildu, Rozáliu, bratov Gustáva, Michala, švagrinú, švagrov, neter a synovca Štefana

…………….

Birmovancov pozývam na svätú omšu v utorok o 17.30 h.

…………….

Nácvik spevokolu bude v stredu po svätej omši.

……………..

Pripomínam, že mesiac október je mesiacom sv. ruženca, a preto Vás všetkých pozývam, obzvlášť v tomto mesiaci, na modlitbu sv. ruženca, ktorý sa modlíme pol hodinu pred začiatkom každej sv. omše tzn. o 17.00 hod. S touto modlitbou sú spojené v tomto mesiaci aj plnomocné odpustky, za obvyklých podmienok

……………

Svätá spoveď pred prvým piatkom bude každý deň pred svätou omšou alebo po nej. Starších a chorých navštívim doma v piatok doobeda.

……………

Vo štvrtok po svätej omši bude pravidelná poklona pred prvým piatkom.

…………

Ctitelia Božského Srdca budú mať pravidelnú poklonu v piatok po svätej omši.

………….

Deti pozývam na detskú sv. omšu na prvý piatok v mesiaci o 15.00 h a pred ňou o 14.30 h bude sv. spoveď pre deti.

……………..

Najbližšiu sobotu 8.10.2022 sa bude konať zásvätná púť do Žárošic. Odchod autobusu bude ráno o 8.45 hod. od Obecného úradu.

…………….